Elérhetőségek

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

Cím: 9900 Körmend,
Thököly utca 46.
Telefon:
+36/94/594-115
Fax: +36/94/594-116
E-mail:
zita.korm@t-online.hu


Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt. A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.

A Nappali megnevezés arra utal, hogy az intézmény adott helyiségében napközben, szenvedélybetegek részére, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások a kliensek széles köre számára legyenek elérhetőek, és a szenvedélybetegségből adódó sokrétű problémára egyéni megoldások megtalálását segítse elő.

Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő.
Ellátási területe: Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 25 településének közigazgatási területe
Elérhetősége: hétfőtől- péntekig 7:30 – 15:30- ig
9900 Körmend, Thököly u. 46.
tel: 06 94/ 594- 115

A nappali ellátás a szenvedélybetegség különböző szakaszában lévő, más - más motiváltságú személyes bevonódás mértékét tekintve eltérő helyzetben lévő szenvedélybetegek, addiktív problémával küzdők megsegítésére irányul. Elsősorban azokat a személyeket kell ellátni:

 • akiket szenvedélybetegségük miatt korábban fekvőbeteg – gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak
 • akik az absztinencia fenntartásában kérnek segítséget
 • akiknél már az addiktív probléma megjelent, de még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást
 • még aktív szerhasználók, viselkedési addikcióban szenvedők
 • hozzátartozók, érintettek

Nyújtott szolgáltatások:

 • hivatalos ügyek intézése
 • igény szerint meleg étel biztosítása
 • szabadidős programok szervezése
 • szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • munkavégzés lehetőségének szervezése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása

Kik igényelhetik a szenvedélybetegek nappali ellátását?

A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A pszichiátriai betegség és a szenvedélybetegség is hatásaiban nemcsak az azzal élő egyéni érintett, hanem családtagjai, szűkebb, illetve tágabb környezete is, ezért a nappali ellátás a kliens környezete számára is elérhető ellátási formákat biztosít. A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

A Nappali ellátás igénybevételének módja

A szenvedélybeteg nappali ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. A szolgáltatás igénybevétele betöltött 16 éves kortól lehetséges oly módon, hogy a nappali ellátás összefüggésében az ellátott által tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.
A Szociális törvény értelmében a szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi.
A fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, továbbá ezt alátámasztó jövedelemigazolást.
A szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

A Körmend Város Önkormányzata a helyi önkormányzati rendelete értelmében személyi térítési díjat állapít meg.

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Magyar