Elérhetőségek

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

Cím: 9900 Körmend,
Thököly utca 46.
Telefon:
+36/94/594-115
Fax: +36/94/594-116
E-mail:
zita.korm@t-online.hu


Jogszabályi háttér


Törvények

Magyarország Alaptörvénye

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

1997. évi CXXIV. törvény az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról


Kormányrendeletek

324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes
szülői jogviszony egyes kérdéseiről

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami
támogatásáról

 

Miniszteri rendeletek

14/2022. (IV.29.) EMMI rendelet a szociális ágazati képzésekről és
vizsgakövetelményekről

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást
nyújtó személyek vezetőképzéséről

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről
és vizsgakövetelményeiről

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásáról

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről. .

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeirőlVissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ - Magyar