Időskorúak Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Intézménye


 Ellátási terület: Körmend város közigazgatási területe

 Engedélyezett férőhelyszám: 14 fő (12 női és 2 férfi férőhely)             

Ellátottak köre: Azon nyugdíj korhatárt betöltött időskorú személyeket, valamint 18. életévüket betöltött beteg egyéneket látjuk el, akik önmaguk ellátására ideiglenesen nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, illetve ellátásuk az alapellátás keretein belül már nem megoldható.                        

Az Időskorúak Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Intézménye szakképzett gondozónőkkel az év minden napján 24 órás szolgáltatást nyújt. A folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosítja.

 Elhelyezés: Az ellátottakat otthonosan berendezett 2 ágyas, fürdőszobás lakószobákban a lakók egészségi állapotának és életkorának megfelelően helyezik el.

 A szolgáltatás tartalma:

- Biztosítja a lakók által használt szobákban a folyamatos tartózkodást, fűtést, világítást, meleg vízzel való ellátást. Rendelkezésükre áll az intézmény többi közösségi helysége-könyvtár, társalgó, ebédlő, kerthelyiség is.

- Az étkeztetést a helyi kórház konyhája biztosítja. Étkezés keretében napi háromszori étkezést, ebből egyszeri alkalommal meleg élelmet,orvosi javaslatra diétás étkezést biztosítunk.

- Tisztálkodáshoz a fennjáró lakók a fürdőszobát időkorlátozás nélkül bármikor igénybe vehetik. A segítségre szoruló, vagy ágyhoz kötött ellátottak személyi higiénéére a gondozónők folyamatosan felügyelnek. Az ellátást két akadálymentesített fürdőszoba is segíti.

- Az intézmény orvosa heti 2 órában biztosítja az ellátottak rendszeres orvosi ellenőrzését, szűrővizsgálatokat, gyógyszerrendelést, egészségügyi szakrendelésre történő beutalását. Heti kétszer gyógytornász segítségét is igénybe vehetik, akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak.

- A szabadidő hasznos, kellemes eltöltéséhez mentálhigiénés nővér nyújt segítséget. Egyéni és közösségi vallásgyakorlatra havonta egyszer van lehetőség. Az ágyhoz    kötött ellátottakat az egyház képviselője a szobájukban keresi fel.

- Külön díjazás ellenében fodrász és pedikűrös szolgáltatását is igénybe vehetik.