Házi Segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás biztosításával azon időskorú, szociálisan rászorult embereknek nyújtunk segítséget, akik Körmend és a Kistérsége Önkormányzati Társulás közigazgatási  területén életvitelszerűen tartózkodnak és a szolgáltatást igénybe kívánják venni.

A házi segítségnyújtást  Körmend és kistérsége 16 településén (Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagykölked, Nagymizdó, Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja.) biztosítjuk.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybe vevő, önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Gondoskodunk azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, azokról a pszichiátriai beteg, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek

Az ellátásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melyet a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A kérelem alapján az intézményvezető elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni.

A szolgáltatás magában foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A segítő tevékenység módját, formáját és  gyakoriságát az ellátást igénylő egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei határozzák meg.

Jellemzően végzett gondozási tevékenységek:

- mosdatás, pelenkázás, bőrápolás, öltöztetés

- segítség az étkezésnél, mosogatás

- gyógyszer felíratás és kiváltás, gyógyszerelés, gyógyszerszedés ellenőrzése

- vérnyomás- és vércukorszint mérése

- orvosi utasításra injekciózás

- sétáltatás, tornáztatás

- bevásárlás, ügyintézés

- közreműködés a háztartás vitelében/ felseprés, felmosás../

- mentális segítségnyújtás