Szociális Foglalkoztatás


Az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99 / B § szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően a szociális foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

A szociális foglalkoztatásban a regionális / fővárosi szociális és gyámhivatal engedélyével rendelkező személy, ill. szervezet vehet részt.

Az intézményen belüli foglalkoztatás formái:

a. Munka - rehabilitáció

b. Fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás

 

a. Munka-rehabilitáció

Célja: az ellátásban résztvevő munkakészségének, testi és szellem képességének munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkozásra való előkészítése.

A munka-rehabilitáció intézményi jogviszony keretében valósul meg. Szolgálati időre jogosító, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek számára is biztosított szociális foglalkoztatási forma.

Az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitáció formában foglalkoztatott személyek az intézmény vezetőjével megállapodást kötnek, melyben rögzítik a munkavégzés feltételeit.

Munka – rehabilitáció esetén a foglalkoztatott munka-rehabilitációs díjban részesül.

A foglalkoztatás időtartama napi 4-6, heti 20-30 óra között lehet.

 

b. Fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás:

Célja: az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése,valamint az ellátásban részesülő személy felkészítése védett munkahelyen vagy a nyílt munka erőpiacon történő önálló munkavégzésre.

 

A foglalkoztatás helyszíne:


a. Munka-rehabilitáció

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

Fogyatékosok Nappali Intézménye

9900 Körmend, Thököly u. 46.

62 m2-en foglalkoztató helyiség, pihenőszoba, ebédlő, tálaló konyha, pincehelyiségben tornaterem, öltöző

 

b. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

Szociális Foglalkoztatója

9900 Körmend, Hunyadi út 8. 

244 m2-en 2 x 39 m2 alapterületű foglalkoztató helyiség, teakonyha, öltöző, raktár, iroda, mellékhelyiségek