Család- és Gyermekjóléti Központ

Körmenden a Gyermekjóléti Szolgálat 1998-ban kezdte meg a működését, akkor a Nevelési Tanácsadóval karöltve. 2001-től önállóan működött, majd 2003-ban integrálódott az Egészségügyi és Szociális Intézménybe, majd 2004-től a Szociális Szolgáltató és Információs Központba.

A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el 2009. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatást. Működési illetékessége a fentebbi időponttól Körmend Város, Daraboshegy, Egyházashollós, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Nádasd, Pinkamindszent, Vasalja, Csákánydoroszló, Nemesrempehollós, Egyházasrádóc, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu települések közigazgatási területe. A családgondozók, az előbb felsorolt 19 település lakosai rendelkezésére állnak hétfőtől péntekig, fél 8-tól délután fél 4-ig, a Központ Thököly u. 46. szám alatti épületében. A lakosság érdekeit szem előtt tartva a településeken heti rendszerességgel fogadóórák megtartására kerül sor.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás célcsoportja a településen élő 0-18 éves korosztály. Ehhez kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermek sorsának alakulásában szerepet vállalnak (szülők, családtagok, a gyermeket körülvevő személyek, közösségek, szervezetek). Gyermekjóléti Szolgálatunk összehangolt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatot végez. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében mutatkozó komplex feladatkör igényli a széles társadalmi és intézményi összefogást. A gyermekjóléti szociális munka során olyan segítő kapcsolatot kell létrehozni, mely a gyermek kedvezőtlen helyzetét oly módon változtatja meg, hogy az a gyermek fejlődése szempontjából elfogadható legyen. Megelőző szemléletmóddal, humánus, empatikus hozzáállással közelít a településen élő családok, gyermekek problémáinak kezeléséhez.

A város lakói szolgáltatásainkat hátrányos megkülönböztetés nélkül, térítésmentesen vehetik igénybe. A lehetőségek igénybe vétele önkéntes, kivéve a határozattal együttműködésre kötelezett családok, fiatalok esetén.

A Gyermekjóléti Szolgálat a szakmai munka során az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátással, illetve szükség van-e egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére. A segítségnyújtás elsődleges formáját az alapellátásban történő családgondozás jelenti, mely minden esetben a segítő kapcsolatra épül. A családgondozó a család egységként való megerősítésével szolgálja a legjobban a kiskorú gyermekek jólétét. A családok segítése, gondozása tervezett tevékenység, mely nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza meg, hanem egy komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A kliensekkel végzett szociális tevékenység mögött a család-családgondozó szoros együttműködése áll.

A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik valamilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermekeket érintő veszélyeztető tényezők jelzése és összehangolt lépések megtétele a problémák megszüntetése érdekében. A munka eredményessége érdekében jól működő személyes kapcsolat alakult ki, amelynek célja, hogy a gondozásra szoruló gyermeket és a családot érintő feladatokat meghatározzuk, összehangoljuk.

Gyermekjóléti Szolgálatunknál "hagyománnyá" vált a nyári szünidő alatti kirándulás szervezése. Az elmúlt években rendszeresen nyújtottunk be pályázatot a helyi önkormányzathoz, melynek köszönhetően évről évre különböző szabadidős programokat tudtunk megvalósítani. A 2013-as évben a Vasvári Termálfürdőbe látogattunk el, ahova 25 gyermeket hívtunk meg.

A Magyar Élelmiszerbank szervezésében 2008-tól tartós élelmiszert gyűjtünk a város hátrányos helyzetű lakosainak a Tesco áruházban, melyből ellátottaink részesülnek Karácsonykor.

Minden évben megrendezésre kerül Mikulás-váró ünnepségünk, melyre a gyermekek mindig lelkesen készülnek verssel, énekkel, cserébe pedig gazdag csomagot kapnak.

A Baptista Szeretetszolgálat “cipősdoboz akciójának” keretein belül most már hagyományosan a Szolgálat által ellátott gyermekek megajándékozásában vehetünk részt.

Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a város gyermekeinek minél hasznosabb szabadidő eltöltésére, ezért több pályázatot nyújtottunk be prevenciós, szabadidős programok megrendezésére.

A 2013-as évben újjáélesztettünk egy régi "hagyományt", melynek keretében Ifjúságvédelmi Őrjárat megtartását kezdeményeztük. Ez a Körmendi Rendőrkapitánysággal karöltve már több alkalommal valósulhatott meg. Két családgondozó két rendőrrel együtt végigjárja a városban és az ellátási területhez tartozó falvakban a szórakozóhelyeket, valamint ellenőrizzük a játszótereket, a hipermarketek környékét, a vasútállomást és a buszpályaudvart, sportpályákat, a Várkertet és az ott található erdészházat, stb. Az Őrjáratok alkalmával olyan fiatalkorúak igazoltatására kerül sor, akiknél alkohol- illetve kábítószer-fogyasztás gyanúja merül fel.