KÖRMENDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
KÖRMEND, THÖKÖLY U. 46.

Tel.: 0694/ 594-115

Fax: 0694/594-116

e-mail: zita.korm@t-online.hu

Intézményvezető: Szálkai Istvánné
Intézményvezető helyettes: Vilicsné Grasanovics MáriaKörmend, Thököly u. 46. sz. alatt:                 tel.: 0694/ 594-115

- Fogyatékosok Nappali Ellátása   
         vezető: Nagyné Pojbics Ágnes
e-mail: nagyne.pojbics.agnes@kormend.hu

- Szenvedélybetegek Nappali Ellátása        
        vezető: Vilicsné Grasanovics Mária
e-mail: vilicsne.maria@kormend.hu

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat        
        vezető: Simon Rita
e-mail: simon.rita@kormend.hu

- Család- és Gyermekjóléti Központ      
        vezető: Simon Rita
e-mail: simon.rita@kormend.hu

- Támogató Szolgálat            
        vezető: Szálkai Istvánné
e-mail: szalkai.istvanne@kormend.hu


Körmend, Kossuth u. 26. sz. alatt:                         Tel.: 0694/ 594-317

- Időskorúak Átmeneti Ellátása (Gondozóház)    
        vezető: Kocsisné Szabó Enikő
e-mail: szabo.eniko@kormend.hu

- Étkeztetés        
       vezető: Simonné Papp Ildikó
e.mail: simonne.ildiko@kormend.hu

- Idősek Nappali Ellátása  
        vezető: Simonné Papp Ildikó
e-mail: simonne.ildiko@kormend.hu

- Házi segítségnyújtás        
       vezető: Kovácsné Szabó Csilla
e-mail: jelzorendszer@szocialisz.t-online.hu

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:      
      vezető: Kovácsné Szabó Csilla
e-mail: jelzorendszer@szocialisz.t-online.hu 
 

Körmend, Hunyadi u. 8. sz. alatt                           Tel.: 0694/594-116

- Szociális Foglalkoztatás   
       vezető: Nagyné Pojbics Ágnes
e-mail: nagyne.pojbics.agnes@kormend.hu